Usługi podnośnikami a bezpieczeństwo pracownika

Usługi podnośnikami to przede wszystkim usługi wycinki drzew, usuwania oblodzenia, odśnieżania dachów czy montaż ozdób świątecznych. Ich wykorzystanie jest dużo bardziej bezpieczne, aniżeli tradycyjnych rusztowań. Co więcej, prace z użyciem podnośnika są szybsze i przebiegają dużo sprawniej. Jednak nie oznacza to, że nie należy zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Jakie czynności w tym celu wykonać?

Usługi podnośnikami a bezpieczeństwo pracownika

Usługi podnośnikami to przede wszystkim usługi wycinki drzew, usuwania oblodzenia, odśnieżania dachów czy montaż ozdób świątecznych. Ich wykorzystanie jest dużo bardziej bezpieczne, aniżeli tradycyjnych rusztowań. Co więcej, prace z użyciem podnośnika są szybsze i przebiegają dużo sprawniej. Jednak nie oznacza to, że nie należy zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Jakie czynności w tym celu wykonać?

Przeglądy

Podstawą bezpieczeństwa pracy na podnośniku są regularnie wykonywane przeglądy. W ich trakcie zweryfikować należy stan techniczny kosza, w tym pomostu roboczego oraz stan techniczny bramki wejściowej. Ponadto ocenie poddać należy stan i ciągłość krawężnika oraz poręczy chroniących przed upadkiem z wysokości, w tym szczególnie poręczy pośrednich oraz zabudowy przestrzeni między krawężnikiem, a górną poręczą. Niezwykle ważny dla bezpieczeństwa pracowników będzie stan techniczny ramienia zabezpieczającego i obudowy podnośnika. Na końcu sprawdza się stan instrukcji, tablic i napisów ostrzegawczych i informacyjnych.

Obowiązki operatora

Do obowiązków operatora będzie należało natomiast sprawdzenie podzespołów oraz kabli elektrycznych i hydraulicznych, zespołów hydraulicznych, wyłączników krańcowych, sygnału przechyłu, a także osprzętu mocującego, w tym stanu sworzni, śrub, zawleczek i bolców. Szczególnie ważne są hamulce, koła i stan opon podnośnika, a także stan techniczny podpór zabezpieczających przed przechyleniem się podnośnika.

Przepisy BHP

Bezpieczeństwo pracowników, pracujących na podnośnikach koszowych regulują przepisy BHP. Zgodnie z nimi podnośnik koszowy musi być wyposażony w apteczkę oraz w podręczny sprzęt gaśniczy. Pracodawca musi zorganizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także porządek i ład w miejscu pracy. Urządzenia mogą obsługiwać jedynie wykwalifikowani pracownicy. Powinni być oni chronieni przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, a maszyny i inne urządzenia muszą być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.